© Fayans. Всички права запазени.
Фабриката в Каспичан
factory Фабриката на Fayans в Каспичан е най-големият завод на Roca Group за производство на санитарен порцелан на Балканския полуостров. През последните години Roca Group инвестира в модернизацията на фабриката, изграждането на съвременен производствен процес и въвеждането на специализиран контрол, гарантиращ качество на произвежданата продукция и опазване на околната среда.

Уеб дизайн и разработка: Webrix - www.webrix-studio.com